ช่องทางส่งเอกสารเพื่อตีพิมพ์

ที่อยู่ติดต่อเจ้าหน้าที่รับเอกสาร

ว่าที่ ร.ต.ชนินธร อุรเคนทร์ศิริโชค
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการสาธารณสุขและทางการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง
84/6 ม.6 ต.นากลาง
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
email : excellent1669@gmail.com
โทร : 083-6892556
ส่งเอกสารเพื่อตีพิมพ์